Elabonnemang

Jämför elabonnemang 2024

På Elabonnemang.se hittar du elavtal med kampanjer och erbjudanden tillsammans med förklaringar på vad du ska tänka på och hur du byter elabonnemang.

Jämför elabonnemang - Juni 2024

1. Skellefteå Kraft

Rörligt Elavtal

2. Fortum

Rörligt Elavtal

3. Greenely

Timpris Elavtal

4. Tibber

Timpris Elavtal

5. Cheap Energy

Rörligt Elavtal

Vad är ett elabonnemang

När de flesta tänker på elabonnemang menar de vanligtvis det avtal eller abonnemang som man själv aktivt väljer hos en elleverantör. Detta skiljer sig från avtalet man har de har med sin nätägare, som oftast är fastställt och inte valbart. Elavtalet med elleverantören bestämmer villkoren för den el ditt hushåll förbrukar, så som pris, eventuella fasta avgifter och bindnings samt uppsägningstid. 

För den som funderar på att teckna ett nytt elabonnemang är det bra att jämföra olika leverantörers erbjudanden. Anledningen är att det kan skilja sig mycket och priset på el kan variera beroende på flera faktorer. De flesta elleverantörerna erbjuder rörliga priser som följer marknadens upp- och nedgångar under bestämda perioder. Andra erbjuder också fasta elavtal där priset är detsamma under hela avtalsperioden samt timpriser som varierar timme för timme.

På den här sidan kommer vi att gå igenom allt som du behöver veta oavsett om du flyttar in i en lägenhet eller villa för första gången, eller om du ska byta eller säga upp ditt elavtal på grund av flytt eller pris.

Att tänka på när du jämför elabonnemang

Nedanför har vi samlat det viktigaste att tänka på när du ska jämföra elabonnemang. Det finns en mängd olika avtal på marknaden och villkor kan variera stort mellan olika leverantörer. Det är viktigt att inte bara titta på jämförelsepriset utan även avtalsform, eventuella avgifter, bindningstider och specifika erbjudanden. En genomtänkt jämförelse kan leda till stora besparingar och ett mer anpassat elavtal för just dina behov. 

Avtalsform

Elabonnemang kommer huvudsakligen i tre typer: fast pris, rörligt pris och timpris, där timpris också kan sägas vara ett rörligt pris. Ett fastprisavtal innebär att priset per kWh är låst under avtalets löptid, vilket ger en förutsägbar kostnad men kan bli dyrare om marknadspriset sjunker.

Rörligt pris följer marknadens fluktuationer från månad till månad, vilket kan innebära lägre priser vid goda förhållanden men också risk för höga kostnader vid prisökningar. Timprisavtal baseras på elpriset för varje timme, vilket passar de som kan anpassa sin elförbrukning efter prisvariationer över dygnet. Längre ned på sidan kommer vi att gå närmare in på dessa avtalsformer.

Påslag och avgifter

Vid val av elabonnemang är det viktigt att se över påslag och avgifter. Påslaget är den kostnad elleverantören lägger på över inköpspriset per kWh och kan variera. Lägre påslag kan innebära lägre elräkningar. Det är också viktigt att kontrollera avgifter som till exempel månadsavgift och eventuella fakturaavgifter. Dessa extra kostnader kan påverka det totala priset avsevärt, så det lönar sig att jämföra noggrant mellan olika leverantörer för att undvika oväntade utgifter.

Månadsavgifter hos olika leverantörer kan variera mellan 3/ till 99 kronor, och även en fakturaavgift kan tillkomma som normalt är runt 35 kronor per faktura. Dessa avgifter varierar, och det är viktigt att överväga hur de påverkar den totala kostnaden för ditt elabonnemang.

Bindnings- och uppsägning

Bindningstiden är den period du förbinder dig att vara kund hos en elleverantör och kan variera från ingen bindningstid i rörliga avtal till flera år bland fasta elavtal. Kortare eller ingen bindningstid ger flexibilitet att byta leverantör utan extra kostnader, vilket kan vara fördelaktigt vid prisförändringar på marknaden. Uppsägningstiden är också viktig att överväga då en längre uppsägningstid kan innebära att du är kvar hos en leverantör längre än önskat, även om du hittar ett förmånligare alternativ.

Rabatt och erbjudanden

Elleverantörer lockar ofta nya kunder med rabatter och erbjudanden. Vanliga kampanjer inkluderar exempelvis 12 månaders fri avgift eller en påslagsrabatt på 5-6 öre per kWh. Dessa erbjudanden kan göra en stor skillnad i totala kostnaden, särskilt under avtalets första år. Det är viktigt att noggrant läsa igenom villkoren för dessa erbjudanden, eftersom de ofta kräver att man stannar hos leverantören en viss tid för att erbjudandet ska vara giltigt.

Rörligt eller fast elabonnemang?

Valet mellan fast och rörligt elabonnemang kan vara svårt och beror på dina personliga förhållanden, såsom vilken typ av bostada du bor i, livsstil och risktolerans. Ett fast elabonnemang erbjuder ekonomisk stabilitet och förutsägbarhet genom att låsa elpriset, vilket kan vara fördelaktigt i tider med stigande energipriser. Å andra sidan, ett rörligt elabonnemang kan erbjuda lägre kostnader när månader när marknadspriserna är låga.

Fast elabonnemang

Ett fast elabonnemang innebär att du betalar samma pris för elen under hela avtalstiden, oavsett hur marknadspriserna fluktuerar. Detta ger en hög nivå av ekonomisk trygghet och gör det lättare för dig att budgetera hushållets kostnader utan obehagliga överraskningar. Fast pris är särskilt fördelaktigt för hushåll som ligger i SE3 och SE4 eftersom energipriserna tenderar att variera mer där. Det är också ett bra val för de som föredrar enkelhet och bekvämlighet i sin energiplanering.

Rörligt elabonnemang

Ett rörligt elabonnemang med månadsgenomsnitt justerar priset månadsvis baserat på elmarknadens fluktuationer. Detta kan ge fördelar under perioder med låga marknadspriser och passar dig som vill ha en enkel elräkning utan att behöva tänka på när på dygnet du använder el då elpriset är detsamma oavsett tidpunkt under månaden. Dock kan priserna variera mellan olika månader och säsonger, vilket är viktigt att hålla i åtanke. Historiskt tenderar rörliga elpriser att vara billigare då elbolagen vill ha en riskmarginal på de fasta elavtalen.

Timprisabonnemang

Elabonnemang med timpris erbjuder det mest dynamiska sättet att hantera elkostnader genom att priset varierar timme för timme. Detta kan vara fördelaktigt för dig som kan styra din största elkonsumtion till de billigaste timmarna på dygnet, till exempel genom att ladda din elbil eller använda energikrävande apparater på natten. Det kräver dock uppmärksamhet och förmågan att anpassa din användning efter de aktuella elpriserna för att dra full nytta av besparingarna.

Bostadstyp och elabonnemang

Valet av elabonnemang skiljer sig beroende på bostadstyp. För en person som bor i lägenhet, där energiförbrukningen vanligtvis är lägre, är det fördelaktigt att välja ett elabonnemang med låg fast avgift, eftersom denna kostnad blir en stor del av den totala elkostnaden. För villaägare, som oftast har högre energiförbrukning, är det istället påslaget per kWh som blir viktigt att överväga, då detta direkt påverkar de löpande elkostnaderna under året.

Elabonnemang lägenhet

För lägenhetsboende är det centrala att hitta ett elabonnemang med en låg fast månadsavgift. Eftersom lägenheter ofta har lägre energiförbrukning, kan en hög fast avgift orimligt öka den totala elkostnaden. Det är också viktigt att överväga eventuella erbjudanden som inkluderar rabatter eller lägre avgifter under vissa perioder. Vissa elbolag erbjuder abonnemang skräddarsydda för lägenheter som balanserar mellan en rimlig fast avgift och konkurrenskraftiga priser per kWh, vilket kan resultera i betydande besparingar över tid.

Elabonnemang villa​

Ett rörligt pris med lågt påslag per kWh kan vara mer ekonomiskt för villaägare, särskilt under månader med hög förbrukning som vintermånaderna. Det är viktigt att jämföra olika elhandlares erbjudanden för att hitta det ett lågt påslag. Exempelvis kan ett påslag på 5 öre per kWh hos en leverantör jämfört med 10 öre hos en annan innebära tusentals kronor i skillnad årligen för en villa med hög förbrukning.

Vilket är det bästa elabonnemanget 2024?

Högst upp på listan över elabonnemang i juni 2024 var Skellefteå Kraft som erbjöd rabatt på påslaget och avgiften i 9 månader. Skellefteå Kraft har även 100 % förnyelsebar el i sitt utbud.

Bästa elabonnemanget juni 2024:

  • Skellefteå Kraft – Hög rabatt
  • Tibber – El till inköpspris
  • Fortum – Fri årsavgift under kampanjperioden
  • Cheap Energy – Fri avgift och elrabatt
  • Greenely – Elabonnemang med timpris
ElabonnemangPris 2 000 kWh/årPris 5 000 kWh/årPris 20 000 kWh/år
Fortum151 kr/mån377 kr/mån1 433 kr/mån
Skellefteå Kraft153 kr/mån373 kr/mån1 437 kr/mån
Cheap Energi154 kr/mån360 kr/mån1 407 kr/mån
Telge Energi154 kr/mån405 kr/mån1 530 kr/mån

Elpriserna är hämtade 2024-04-15 från elbolagens hemsidor elområde 3, reservation för felskrivning. 

Bra att tänka på vid byte eller flytt av elabonnemang

När du behöver ändra ditt elabonnemang, oavsett om det handlar om att byta, flytta eller avsluta det, är det flera viktiga delar att överväga. Elmarknaden kan vara svår att förstå med sina skiftande priser och olika typer av avtal. Det är avgörande att vara välunderrättad för att kunna göra val som gynnar både din ekonomi och ditt hushålls behov. I denna text guidar vi dig genom processerna för att byta, flytta och avsluta ditt elabonnemang, med målet att göra varje steg så enkelt och förmånligt som möjligt för dig.

Byta elavtal

Att byta elavtal kan vara en väg till bättre priser och villkor. Börja med att jämföra olika elhandlares erbjudanden. Titta på både fast och rörligt pris, och överväg vilken prisstruktur som passar ditt användningsmönster bäst. Det är också viktigt att läsa igenom avtalet noggrant för att förstå eventuella bindningstider och uppsägningsvillkor. 

Ofta kan ett leverantörsbyte göras smidigt och utan extra kostnader, men var medveten om att vissa leverantörer kan ta ut en flyttavgift om du byter innan avtalets slut.

Flytta ditt elavtal

När du planerar att flytta är det viktigt att du flyttar ditt nuvarande elabonnemang till din nya adress. Detta innebär att du kontaktar din elhandlare och informerar dem om din flytt. Ange ditt flyttdatum och både din gamla och nya adress. Även nätägaren behöver informeras.

Det är viktigt att tänka på att göra detta i god tid för att undvika perioder utan el på den nya adressen. I vissa fall kan det vara en god idé att undersöka nya elavtal i samband med flytten, speciellt om du flyttar till en annan region där andra elhandlare kan erbjuda bättre priser.

Säga upp elavtal

Att säga upp ett elabonnemang kan bli aktuellt om du exempelvis ska flytta till utlandet eller om en fastighet ska rivas. Kontakta din elhandlare för att få information om uppsägningsvillkor och notera eventuella uppsägningstider.

Det är viktigt att följa dessa tider för att undvika onödiga kostnader. Säg upp ditt avtal skriftligt och se till att få en bekräftelse på att uppsägningen mottagits och registrerats för att undvika missförstånd och framtida debiteringar.

Hur hittar jag ett elabonnemang med hög kundnöjdhet?

Många fokuserar först och främst på priset när de ska välja elabonnemang, men det är också viktigt att inte förbise faktorer som kundservice och hur företaget hanterar sina kunder. Till exempel vid flytt eller när man ska teckna ett nytt avtal kan det vara extra viktigt att få bra hjälp. För kunder som inte är lika vana vid att hitta information online, som äldre, är tillgängligheten och hjälpen från kundservice extra viktig.

När du väljer ett nytt elabonnemang är det klokt att kolla efter företag som har höga betyg på sidor som Svenskt Kvalitets Index eller Trustpilot. Dessa betyg kan ge en fingervisning om att andra kunder är nöjda med tjänsten. Trustpilot samlar omdömen för företag från olika branscher, och dessa omdömen kan användas av företagen själva för marknadsföring om de är positiva, men är också till stor hjälp för kunder som letar efter pålitliga företag.

På Trustpilot har till exempel företagen Tibber och Greenely, som erbjuder el till inköpspris, fått genomsnittsbetyget 3.7/5, vilket är högt jämfört med många andra leverantörer.

elabonnemanget med bäst rabatter

Rabatter varierar över tid eftersom de är tidsbegränsade erbjudanden. Det skiljer sig också vilka företag som erbjuder de mest fördelaktiga rabatterna på elabonnemang, beroende på period.

Liksom med elabonnemangen i allmänhet, skiljer sig rabatterna åt beroende på vad som passar bäst för olika typer av hushåll. Rabatter på påslag kan vara attraktiva för hushåll med stor förbrukning som villor, medan rabatter på årsavgiften kan passa bättre för de som bor i lägenhet, studenter och ensamhushåll.

Fortum

Webbrabatt: 470 kr rabatt fördelat på 12 mån

Greenely

Webbrabatt: Värde från 414 kr
Rabattkod: 6moff

Skellefteå Kraft

Avgiftsfritt och 6 öre rabatt på påslaget i 9 månader

Såhär hittar du det bästa elabonnemanget

Här har vi sammanställt 5 punkter som är bra att tänka på när du ska välja elabonnemang. Elmarknaden erbjuder en mängd olika abonnemang med skiftande prissättning och villkor, vilket kan göra det svårt att navigera bland alternativen. För att hitta det bästa elabonnemanget för just din situation är det viktigt att överväga allt från pris till miljöpåverkan. Här följer fem avgörande faktorer att tänka på:

  • Pris: Undersök om abonnemanget har fast eller rörligt pris. Ett fast pris ger en förutsägbar kostnad under bindningstiden, vilket kan vara fördelaktigt i en tid med stigande elpriser. Ett rörligt pris kan å andra sidan vara lägre under perioder med lågt elpris, men det innebär också en större risk eftersom priset varierar.
 
  • Bindningstid och uppsägningstider: Var medveten om eventuella bindningstider och villkor för uppsägning av ditt elabonnemang. Långa bindningstider kan begränsa din flexibilitet att byta leverantör om du hittar ett bättre erbjudande. Kontrollera även om det tillkommer någon uppsägningsavgift.
 
  • Förbrukningsmönster: Analysera ditt hushålls elanvändning. Vissa abonnemang erbjuder fördelaktiga priser för dem som förbrukar mycket el under lågtrafikperioder, vilket kan vara idealiskt för nattarbetare eller de som kan planera sin elanvändning till timmar med lägre pris.
 
  • Ursprungsmärkning: Kontrollera om elen är grön och från förnybara källor. Många leverantörer erbjuder miljövänliga alternativ med el från sol, vind eller vatten. Ett miljövänligt val stöder övergången till en hållbar energiproduktion och kan vara viktigt om du värdesätter miljöaspekten.
 
  • Kundservice och extra tjänster: En bra kundservice kan vara avgörande, särskilt i situationer när något går fel. Se över vad tidigare och nuvarande kunder säger om leverantörens kundtjänst. Vissa företag erbjuder även extra tjänster som energirådgivning eller smarta hem-tillägg som kan hjälpa dig att ytterligare minska din förbrukning och kostnader.

Vanliga frågor och svar om el

Valet av det bästa elbolaget kan variera beroende på din energiförbrukning, preferenser, och var du bor. Det är också viktigt att överväga kundnöjdhet när du bestämmer vilket elbolag som är bäst för dig. Det bästa elbolaget för dig är det som uppfyller dina behov och erbjuder ett konkurrenskraftigt pris.

Populära elbolag i Sverige inkluderar Skellefteå Kraft, Fortum, Greenely, Telge Energi, Eon, och Göta Energi.

Det mest miljövänliga elabonnemanget är de som tillhandahåller 100% förnybar energi, vilket oftast innefattar sol- och vindkraft. Några elföretag fokuserar särskilt på att enbart erbjuda förnybar el som en del av sin grundtjänst. Exempel på dessa är Greenely, Telge Energi och Bixia.

Även om andra elföretag kanske inte marknadsför sig som specialiserade på grön el, erbjuder de flesta möjligheten att välja förnybara alternativ som ett tillval. Därmed kan du oftast välja ett miljövänligt alternativ oavsett leverantör.

På Elabonnemang.nu använder vi cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du också vår cookiepolicy